landing page-done-register

ขอบคุณที่ลงทะเบียนใช้งาน Om Ordering ค่ะ

ระบบได้ทำการส่งอีเมล์ไปที่เมลที่คุณใช้ลงทะเบียน
กรุณายืนยันอีเมลของคุณเพื่อยืนยันบัญชีของคุณ
หลังจากที่ยืนยันอีเมลผ่านระบบแล้ว ข้อมูลจะถูกตรวจเช็ค

ความถูกต้องเพื่อให้คุณสามารถเปิดร้านได้เร็วๆนี้